Gmina Trzebinia otrzymała od Województwa Małopolskiego pomoc finansową w kwocie 10 000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w związku z urodzeniem pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim w roku 2022, które pochodzą z Gminy Trzebinia.

Logo Małopolska poziome kolor

 

Środki zostały przyznane na podstawie zawartej umowy Nr 9/PS.XIII/2022 z dn. 26 maja 2022 r., której podstawą prawną są Uchwała nr XLIX/693/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 31 stycznia 2022 r. wraz ze zmianą podjętej Uchwały nr LII/737/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 28 marca 2022 r. oraz Uchwała nr 541/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 19 kwietnia 2022 r.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 września 2022 r. Gmina Trzebinia potwierdzi wykorzystanie otrzymanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem, przedkładając do dnia 30.10.2022 r. potwierdzenie przelewów dotyczących przekazania pomocy rodzinie w związku z urodzeniem pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim.

Projekt zrealizowany jest z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego.