Znak graficzny Funduszu Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini - Etap II - droga gminna nr G101057K na odcinku od km 0+224,75 do km 0+487,10, Gmina Trzebinia”

Dofinansowanie 194 911,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 404 466,57

Stan aktualny:

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania - w dniu 20.05.2021 r.

sobieskiego 1.10.21

sobieskie 1.10.21

sobiesk 1.10.21

sobies 1.10.21

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Trzebinia.

Planowane efekty:

Przebudowa 0,262 km drogi gminnej obejmująca przebudowę kanalizacji deszczowej.

Elementy i rodzaj robót budowlanych oraz termin zakończenia realizacji (miesiąc, rok)

 • Roboty przygotowawcze X 2020
 • Roboty rozbiórkowe XI 2020
 • Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego XI 2020
 • Roboty kanalizacyjne XII 2020
 • Roboty ziemne XI 2020
 • Podbudowa V 2021
 • Jezdnia (gr. 46 cm) V 2021
 • Opaski, zjazdy i wejścia (gr. 45 cm) V 2021
 • Nawierzchnia z kostki brukowej przewidzianej do przebrukowania (gr. 5 cm) VI 2021
 • Roboty brukarskie VI 2021
 • Roboty nawierzchniowe - kostka brukowa VI 2021
 • Roboty nawierzchniowe - beton asfaltowy VI 2021
 • Oznakowanie VI 2021
 • Prace różne VI 2021

Zdjęcia z okresu X - XII 2020 r., obrazujące przebieg prac w terenie:

przebudowa ul sobieskiego 2020a

przebudowa ul sobieskiego 2020b

przebudowa ul sobieskiego 2020c

przebudowa ul sobieskiego 2020d

przebudowa ul sobieskiego 2020e