znak graficzny funduszu

"Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie"

Dofinansowano ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Ministerstwo sportu i Turystyki logo

Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021

Całkowita wartość inwestycji: 3 746 580,00 zł
Dofinansowanie: 1 178 200,00 zł

Cel projektu:

Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

W 2020 r. zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokonano wyboru  wykonawcy zadania i w dniu 04.09.2020 r. podpisano umowę na jego realizację

Zakres zadania:

Wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach pola areny 31,2 x 15,8 m i wysokości 8,00 m wraz z pomieszczeniami zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowo - technicznego oraz 5 salami WF-teoria i trybunami wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Termin zakończenia realizacji zadania:  2023 r.

Zdjęcia, obrazujące zaawansowanie prac budowlanych, znajdują się w pliku .pdf

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole w Bolęcinie 1

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole w Bolęcinie 2

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole w Bolęcinie 3

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole w Bolęcinie 4