Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini tablica

Całkowita wartość inwestycji  3.620.000,00

Zakres planowanych prac obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
na nową z PCV razem z wymianą parapetów, docieplenie ścian zewnętrznych systemem BSO oraz docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego łącznie z obróbkami blacharskimi – na segmentach
A, B1 i B2.

Realizacja projektu: rok 2023

Celem niniejszego projektu jest wzrost efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini.

Zdjęcia obrazujące aktualny stan robót:

Termomodernizacja budynku SPnr 8 w Trzebini w 2023 r 1

Termomodernizacja budynku SPnr 8 w Trzebini w 2023 r 2

Termomodernizacja budynku SPnr 8 w Trzebini w 2023 r 3

Termomodernizacja budynku SPnr 8 w Trzebini w 2023 r 4