Budowa drogi pożarowej, stanowisk postojowych, chodników i sieci elektroenergetycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini, realizowana przez Gminę przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

tablica dr pozar SP41024 1

Całkowita wartość inwestycji 392.843,56

Zakres zadania stanowi: budowę dla budynku SP 4 drogi pożarowej o dł. 136 mb o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, budowę miejsc postojowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, budowa chodnika prowadzącego do szkoły oraz przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia.

Realizacja projektu: 2022.

Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczniów, pracowników i odwiedzających Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini.