Dofinansowano ze środkówRZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG „Remont drogi gminnej 101106K (ul. Szembeka) na odcinku I w km od 0 + 010,00 do km 0 +...
Dofinansowano ze środkówRZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG „Przebudowa drogi gminnej 101105K (ul. Trzecia) w km od 0 + 000,00 do km 0 + 310,00 w...
znak graficzny
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG „Remont drogi gminnej 101120K (ul. Ochronkowa) w km od...