Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu poprzez budowę ścieżek, chodników 
i schodów terenowych z kostki brukowej, które będą dojściami do:

- boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni asfaltowej

- boiska do badmintona o nawierzchni asfaltowej

- boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej

Obok boiska do koszykówki będzie dwurzędowa trybuna na 80 osób, a przy boisku do badmintona - trybuna na 16 osób. Ścieżki oraz boiska będą posiadały kanalizację odprowadzającą nadmiar wód opadowych. Od strony północno-zachodniej będzie wybudowana wieża obserwacyjna. Cały teren będzie oświetlony za pomocą lamp oświetleniowych.

 

 

Termin realizacji projektu:

2011

 

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 - Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

 - Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

 

 

Wartość inwestycji:

590 941,20 zł

 

 

Wartość dofinansowania:

360 330,00 zł

 

 

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

 

 

Cel projektu:

Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Młoszowa poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Młoszowa oraz podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej.

 

 

 

 

-

 

-