Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu budynku Domu Gminnego w Czyżówce przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne. W ramach inwestycji  zostaną wykonane następujące czynności: 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian budynku,
- remont pokrycia dachowego wraz z wymianą okien dachowych
- wykonanie schodów wejściowych do budynku 
- wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych dla samochodów.

 

 

Termin realizacji projektu:
2012

 

 

Instytucja dofinansująca:
Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 - Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"

 - Działanie: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

 

 

Wartość inwestycji: 
148 815 PLN

 

 

Wartość dofinansowania: 
96 790 PLN

 

 

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

 

 

Cel projektu:
Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Czyżówka i zaspokojenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych poprzez remont istniejącego budynku Domu Gromadzkiego w Czyzówce. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wsi i zachowanie jej dziedzictwa kulturowego.