logotypy 7

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje: Ścieżki rekreacyjne i dojścia z żwiru płukanego, plac z żwiru płukanego wraz z paleniskiem oraz siedziskami, ścieżkę do placu boiska, deptak, plażę, małą architekturę (montaż ławek kamiennych, ławek biwakowych, koszy na śmieci oraz remont istniejących latarni  parkowych), renowację ubezpieczeń wodnych, oczyszczenie terenów zielonych oraz konserwację cieku wodnego a także roboty pozostałe (montaż tablicy informacyjnej).

 

Termin realizacji projektu: 31 lipca 2014 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

 

Wartość inwestycji: 101 136,64 zł

 

Wartość dofinansowania: 65 779,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu:

Podniesienie atrakcyjności sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej wsi Psary poprzez zagospodarowanie terenu przy placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach.