Rada Sołecka Lgoty oraz  Wiejski Dom Kultury w Lgocie zapraszają dzieci  do udziału  w projekcie   pt: „Pokaż, co masz na strychu – wystawa staroci” finansowanym przez Fundację Wspomagania Wsi,  ramach programu Pożyteczne wakacje 2013.

 W okresie od 3.07. do 19.07.2013 w Lgocie realizowany będzie projekt finansowany  przez Fundację Wspomagania Wsi pt: „Pokaż, co masz na strychu – wystawa staroci”. W ramach projektu zorganizowana zostanie wystawa przedmiotów codziennego użytku, sprzętów z dawnych lat, już dzisiaj nie używanych. Projekt wypełniony będzie atrakcjami dla uczestników zajęć m.in. wyjazdy na basen , wycieczka do Wygiełzowa, ognisko z kiełbaskami, konkursy plastyczne oraz zapewniony codzienny poczęstunek w postaci soczków  i ciastek. Uczestnictwo  w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Już teraz zachęcamy Państwa do przeglądnięcia  swoich domostw. Chętnie wypożyczymy eksponaty w celu zorganizowania wystawy. Na wypożyczone przedmioty będziemy wystawiać  potwierdzenia odbioru. Gromadzenie eksponatów w WDK w Lgocie prowadzone będzie w okresie od  12-15.07.2013.    

Tutaj znajduje się harmonogram projektu.

 

 

Wspomaganie wsi logotyp