Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy...
Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy...
Partnerami projektu ze strony polskiej są: Gmina Trzebinia - Urząd Miasta w Trzebini Gimnazjum Nr 1 w Trzebini Powiatowa Stacja...
Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu przewiduje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem, wykonanie placu...
      Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu przewiduje: Ścieżki rekreacyjne i dojścia z żwiru płukanego, plac z żwiru...
        Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu przewiduje: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,...
Przedmiot projektu: Rajd miał za zadanie przede wszystkim stworzenie warunków dla społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku i czynnego...
Przedmiot projektu: Na terenie zmodernizowanej Strefy Rekreacji Dziecięcej powstały: plac zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz ogródek...
    "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia - Internet szansą aktywnego rozwoju"  Środowiskowy program...
  Gmina Trzebinia jest partnerem projektu  "Kluczowe kompetencje to podstawa!”   współfinansowanego ze środków Unii...
Rada Sołecka Lgoty oraz  Wiejski Dom Kultury w Lgocie zapraszają dzieci  do udziału  w projekcie   pt: „Pokaż, co masz na...
W okresie od października 2013 roku do sierpnia 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach realizowany jest projekt z udziałem środków...
    Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu przewiduje: - Zagospodarowanie terenu wokół boisk sportowych (ścieżki...