Nazwa projektu: Projekt „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini” dofinansowany ze środków...
      Projekt „Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia” realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”...
PRZEDMIOT PROJEKTU: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu w centrum wsi poprzez budowę:- w południowo-wschodniej części wejścia na plac...
  Przedmiot projektu: Projekt polegał na kompleksowym uzbrojeniu leżącego odłogiem terenu (17,32 ha) i przystosowanie go do lokalizacji na...
W roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum nr 1 w Trzebini rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie...
  Przedmiot projektu:   W celu stworzenia odpowiedniego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie podjęto decyzję o...
     „Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie...
Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie 34 punktów informacji turystycznej w całej Małopolsce, których zadaniem jest kompleksowe...
  Przedmiot projektu: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu poprzez budowę ścieżek, chodników i schodów terenowych z kostki...
  Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu budynku Domu Gminnego w Czyżówce przeznaczonego na cele...
Mury pną się do góry – 11.02.2011Rewitalizacja centrum Trzebini – 20.02.2007.Szalety miejskie już otwarte – 16.02.2011Modernizują...
W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, po uzyskaniu akceptacji złożonego wniosku, przystąpiła do realizacji...
środki pozyskane w 2010 roku środki pozyskane w 2009 roku środki pozyskane w 2008 roku środki pozyskane w 2007 roku środki pozyskane w 2006...
"UCZNIOWIE GÓRĄ! - Promowanie różnorodności językowej poprzez zastosowanie technik informacyjnych"  Szkoła Podstawowa nr...