Od pierwszych dni września 2011 roku mieszkańcy Trzebini oraz przyjezdni mogą korzystać z odnowionego Rynku, który zmodernizowano...
Projekt „e-Teacher vocational training for teachers based on an e-learning platform in SCORM Standard"-  Zgodnie z umową, zawartą...
Gmina Trzebinia przystępuje do realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia". Oficjalna strona projektu znajduje się pod...
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Realizacja projektu grantowego: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny....
Programy pomocy rodzinom wielodzietnym Projekty unijne i granty Projekty realizowane z funduszy krajowych Projekty realizowane z Funduszu Dróg...
//make arrays and classes for the category: Rewitalizacja Centrum Trzebini (id=...
Baza projektów współfinansowanychze środków pozabudżetowychSAPARD o Śladami Zielonych Pereł Trzebini (2004)   EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI...
Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini im. Władysława Broniewskiego, już po raz drugi, bierze udział w realizacji europejskiego programu partnerskiego...
Rok 2015 Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini Remont pomieszczeń w Domu Kultury w...
Personel Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Trzebini - nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi placówki wraz z dziećmi po raz kolejny włączyli...
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła IIw Trzebini  „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI"w wieku od 2 - 6 lat 1 września...
Ankietę prosimy wypełnić do dnia 22 kwietnia 2008 i zostawić w miejscu jej otrzymania lub zwrócić do Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14....
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini zaprasza od 1 stycznia 2009 roku do WIOSKI INTERNETOWEJ w Domu Kultury w...
Obecnie przepisy oświatowe stwarzają możliwości do twórczej pracy placówkom przedszkolnym. Zmierzając do podnoszenia efektywności działań...