Szczegółowe informacje na temat doradztwa zawodowego, szkoleń i projektów znajdują się na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/ Kto może...
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wypis i wyrys z MPZP Jeżeli dla terenu planowanej inwestycji istnieje obowiązujący MPZP, można...
Gmina Trzebinia tworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim inwestuje w infrastrukturę techniczną, przygotowanie...
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:   Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini 32-541 Trzebinia, ul. Matejki 1, tel....
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej formularze i instrukcje wyszukiwanie wpisów 2. Urząd Statystyczny w Krakowie...
Strefa Aktywności Gospodarczej na terenach po byłych Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych Strefa Aktywności...
Firma szkoleniowo-doradcza ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprosza Państwa do współpracy przy projekcie „Małopolskie Doradztwo...
Oferta inwestycyjna gminy Trzebinia Oferta inwestycyjna podmiotów gospodarczych
W ramach Krajowego Systemu Usług, Punkty Konsultacyjne umożliwiają przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą...
  Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat przesdiębiorczości oraz rozwoju turystyki w Małopolsce, wydawanymi przez Urząd...
Tereny inwestycyjne, sprzedaż lub dzierżawa działek gminnych
Przewodnik inwestora - jak przejść urzędowe procedury   Zestawienie działek gminnych przeznaczonych do zagospodarowania (sprzedaż...