Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm. Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego...
Centrum Business in Małopolska jest wspólnym przedsięwzięciem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa...
Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym realizuje projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”....
Szczegółowe informacje na temat doradztwa zawodowego, szkoleń i projektów znajdują się na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/ Kto może...
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wypis i wyrys z MPZP Jeżeli dla terenu planowanej inwestycji istnieje obowiązujący MPZP, można...
Gmina Trzebinia tworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim inwestuje w infrastrukturę techniczną, przygotowanie...
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:   Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini 32-541 Trzebinia, ul. Matejki 1, tel....
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej formularze i instrukcje wyszukiwanie wpisów 2. Urząd Statystyczny w Krakowie...
Strefa Aktywności Gospodarczej na terenach po byłych Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych Strefa Aktywności...
Firma szkoleniowo-doradcza ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprosza Państwa do współpracy przy projekcie „Małopolskie Doradztwo...
Oferta inwestycyjna gminy Trzebinia Oferta inwestycyjna podmiotów gospodarczych