Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne przy skrzyżowaniu ul. Do Krzyża i ul. Trzebińskiej w Młoszowej

oferta do krzyza lokalizacja

lokalizacja na mapieSprawdź lokalizację

Własność: Gmina Trzebinia
Księga wieczysta nr: KR1C/00046964/1
Działka: nr 620/787 o pow. 0,0929 ha
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
Decyzja ustalająca warunki zabudowy: tak
Obręb: 0007, Młoszowa
Jednostka ewidencyjna: 120305_5, Trzebinia – obszar wiejski
Powiat: chrzanowski
Województwo: małopolskie

Przedmiotem oferty inwestycyjnej jest działka oznaczona numerem geodezyjnym 620/787 o pow. 0,0929 ha, położona przy ul. Trzebińskiej w Młoszowej. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

Węzeł autostrady A4 Kraków - Katowice: około 5 km
Węzeł kolejowy linii E30: około 3 km
Lotniska: Balice (Kraków) około 30 min, Pyrzowice (Katowice) około 60 min

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.02.2024 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Trzebińskiej w Młoszowej – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Młoszowa - doc.


Dostęp do infrastruktury technicznej

elektrycznośćPrąd
– wielkość zapotrzebowania 2x12,9 kW. Istnieje możliwość zasilania działki zgodnie z warunkami przyłączenia nr: WP/070544/2021/O07R06 z dnia 17.06.2021 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Będzinie, Rejon Dystrybucji Trzebinia - Siersza w Trzebini, ul. Kopalniana 2.
 
wodaWoda
– wielkość zaopatrzenia wynosi 2x12 m3/m-c. Pokrycie zapotrzebowania nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej DN 90 PE, zgodnie z pismem znak: TT-670-0522-4893-21 z dnia 21.06.2021 r. wydanym przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o.
 
gazGaz
– w pasie drogowym ul. Trzebińskiej.
 
domekKanalizacja
- ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC, zgodnie z warunkami określonymi w piśmie znak: TT-670-0522-4893-21 z dnia 21.06.2021 r., wydanym przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. Wody opadowe odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony.
 
drogiDostęp do drogi publicznej
- dostęp do drogi publicznej ul. Trzebińskiej dla działki nr 620/787 – obręb Młoszowa będzie się odbywał poprzez ustanowioną służebność przyjazdu i przechodu przez działkę gminną nr 620/784 – obręb Młoszowa.
 

Przedmiotową działkę Gmina Trzebinia planuje przeznaczyć do sprzedaży. Jeżeli jesteś zainteresowany jej nabyciem, złóż wniosek do tut. Urzędu, a powiadomimy Cię o szczegółach oferty.

Kontakt w sprawie oferty

Paweł Korbiel - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel.: 32 711 10 79, 32 711 10 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja: 15.11.2023 BW