Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat przesdiębiorczości oraz rozwoju turystyki w Małopolsce, wydawanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Periodyk "Innowacyjny Start" dostepny jest w wersji elektronicznej na stronie www.innowacyjnystart.pl.