Gmina Trzebinia to przede wszystkim:

 • silne tradycje gospodarcze i zakłady przemysłowe z długoletnimi tradycjami,
 • rozbudowywana infrastruktura techniczna,
 • przygotowane tereny inwestycyjne i strefy aktywności gospodarczej,
 • przyjazny klimat inwestycyjny, będący udziałem władz samorządowych i mieszkańców gminy,
 • wykwalifikowane kadry,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • tereny i obiekty rekreacyjne oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe, dające możliwość wypoczynku i relaksu po pracy,
 • wysoki poziom dostępności do edukacji (rozwinięta sieć przedszkoli, szkół oraz różnorodność kierunków kształcenia).

Trzebinia widok ogólny na centrum miasta

Dodatkowe atuty:

 • 6 mln potencjalnych klientów w promieniu 50 km od Trzebini.
 • Korzystne położenie geograficzne (pomiędzy aglomeracją krakowską i śląską - z ich bazą naukową, kulturalną i rozrywkową).
 • Zewnętrzna dostępność komunikacyjna (autostrada A4, węzeł kolejowy w Trzebini, niewielka odległość i dobry dostęp komunikacyjny do międzyna-rodowych lotnisk w Balicach i Pyrzowicach).
 • Planowane włączenie gminy do systemu obsługi Szybką Koleją Aglomeracyjną z Krakowa.
 • Modernizacja linii kolejowej E30.
 • Prężnie działające instytucje otoczenia biznesu.
 • Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorców.
 • Duża liczba aktywnych organizacji pozarządowych.
 • Rozbudowana baza lecznictwa szpitalnego.

 

Krótko o położeniu w Małopolsce

Trzebinia - gmina miejsko-wiejska o powierzchni 105,22 km2 na granicy Małopolski i Śląska. Jej teren zamieszkuje obecnie ok. 34 tys. osób, z czego blisko 60% w mieście Trzebinia.

Gmina Trzebinia zarys schematyczny Mapa - położenie Trzebini w Europie

Dobry dojazd zapewnia rozbudowany układ dróg, w tym autostrada A4, oraz korzystne połączenia kolejowe z Małopolską i Śląskiem, które czynią miasto ważnym węzłem komunikacyjnym. Również położenie w stosunku do portów lotniczych wpływa na atrakcyjność gospodarczą gminy: Balice - 30 km, Pyrzowice - 62 km.

Autostrada A4 i węzeł dróg
Węzeł autostrady A4
Linia kolejowa i dworzec w Trzebini
Węzeł kolejowy
Lotnisko w odleglości 30 kilometrów
Lotnisko w Balicach: 30 km
Lotnisko w odleglości 62 kilometrów
Lotnisko w Pyrzowicach: 62 km

 

Grafika poglądowa - dojazd do Trzebini i otoczenie

Orientacyjne odległości drogowe (w km) z Trzebini:
 • Kraków - 39
 • Katowice - 36
 • Oświęcim -  27
 • Bielsko-Biała - 52
 • Warszawa - 315
 • Berlin - 562
 • Praga - 498
 • Wiedeń - 425
 • Budapeszt - 420
Orientacyjne odległości od przejść granicznych (w km) z Trzebini:
 • Cieszyn - 106
 • Chyżne - 134
 • Łysa Polana - 147
 • Medyka - 309
 • Zgorzelec - 376
 • Olszyna - 404

 

 

Informacje o gminie

Grafika poglądowa - ikonka mieszkańcy i obszar gminy
10
  Liczba sołectw
11  Liczba miejscowości
38  Szkoły, przedszkola i obiekty oświatowe
20  Boiska, hale i obiekty sportowe
9  Ochotnicze Straże Pożarne
100%  Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej
83,3%  Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
73,7%  Ludność korzystająca z instalacji kanalizacyjnej
74,4%  Ludność korzystająca z instalacji gazowej
13%  Powierzchnia gminy objęta aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Grafika poglądowa - ikonki cechy gminy    Grafika poglądowa - ikonki usługi gminy

114  Trasy turystyczne (w km)
2 Osobliwości przyrody
6  Obiekty noclegowe
3  Ośrodki rekreacyjne nad wodą
1  Kryta pływalnia
14  Domy kultury
650  Imprezy i wydarzenia/rok (nie uwzględniając roku 2020)
13  Biblioteki i filie
1 Kino 3D/2D
1758  Liczba seansów w kinie/rok (nie uwzględniając roku 2020)

Grafika poglądowa - ikonka teren gminy

Trzebinia tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorstw

Gmina Trzebinia tworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez:

 • inwestycje w infrastrukturę techniczną,
 • przygotowanie terenów pod inwestycje,
 • tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współpracę z instytucjami otoczenia biznesu.

Osrodek rekreacyjny Chechlo

Co po pracy? Atrakcje turystyczne, rekreacja i wypoczynek

Atutem turystycznym Trzebini są duże kompleksy leśne (aż 42% powierzchni gminy). Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należą Puszcza Dulowska i Rezerwat przyrody „Ostra Góra”.

Na terenie miasta i gminy znajduje się także kilka ciekawych zabytków: Dwór Zieleniewskich w Trzebini, Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej, Bazylika Mniejsza - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini oraz Sanktuarium Maryjne w Płokach.

Łagodne ukształtowanie terenu gminy sprzyja nie tylko pieszym wędrówkom, ale także wyprawom rowerowym. Liczne szlaki turystyczne poprowadzono w taki sposób, by nie omijały ważnych pamiątek i zabytków przeszłości, a jednocześnie prowadziły do najciekawszych przyrodniczo miejsc w gminie. Część z nich łączy się z trasami, obejmującymi Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz międzynarodowe trasy Greenways.

Znajduje się tu także kilka chętnie odwiedzanych latem miejsc do kąpieli: Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”, Ośrodek Rekreacyjny „Chechło” i ośrodek rekreacyjny elektrowni „Siersza” nad Kozim Brodem. Równie atrakcyjna dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych jest doskonale wyposażona kryta pływalnia Aqua Planet, oferująca przez cały rok możliwość ciekawego spędzenia czasu dla osób w każdym wieku.

 Trzebinia propozycja aktywności sportowej

Propozycje dla aktywnych: kryta pływalnia, siłownie plenerowe, boiska i place zabaw

 Trzebinia propozycja wypoczynku nad wodą

Propozycje dla aktywnych: sporty wodne i wypoczynek nad wodą

 Trzebinia propozycja aktywności w terenie

Propozycje dla aktywnych: trasy spacerowe i rowerowe

Aktualizacja: 24.02.2021 BW