Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w gminie Trzebinia, Burmistrz Miasta Trzebini powołał do dyspozycji inwestorów i przedsiębiorców Zespół Punktu Obsługi Inwestora Gminy Trzebinia, którego zadaniem jest pomoc w przejściu procedur administracyjnych i opieka poinwestycyjna.

Plan opieki poinwestycyjnej w Gminie Trzebinia

 1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy.
 2. Pomoc w procesie reinwestycji, w tym między innymi poprzez dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych.
 3. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań.
 4. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/targach krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczy Gmina.
 5. Promocja firm i budowanie ich lokalnej tożsamości między innymi poprzez angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne.
 6. Promowanie działalności naszych przedsiębiorstw w gminach partnerskich.
 7. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.
 8. Wsparcie w poszukiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzania istniejącej działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego.

 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie na terenie Trzebini swojej działalności, mogą liczyć na życzliwość władz lokalnych oraz wsparcie na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Wsparcie na poziomie lokalnym

 

PUP w Chrznowie

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

- w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
- w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji pracowników,
- w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie przy ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów, tel. +48 32 75 33 800,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., https://chrzanow.praca.gov.pl/

Wsparcie na poziomie regionalnym

Krakowski Park Technologiczny

Ulga podatkowa dla inwestorów na obszarze Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż).

Za realizację zadań wynikającej z ww. ustawy odpowiadają zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Trzebinia leży we właściwości zarządzającego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 640 19 40 fax: +48 12 640 19 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kpt.krakow.pl

 

Polska Strefa Inwestycji

Ulga podatkowa dla inwestorów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Przepisy w tym zakresie zmieniły się z dniem 1 stycznia 2022 r. Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji, dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe, czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95% obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych. Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:

 • dla dużych przedsiębiorców – 40%,
 • dla średnich przedsiębiorców – 50%,
 • dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%

Obniżono też kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI. Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących. W Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów.

Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Sprawdź zasady otrzymania ulgi podatkowej dla firmy (na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego).

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce, mogą skontaktować się z działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. 690 835 700
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Liguziński
tel. 505 152 083
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie na poziomie krajowym

polski fundusz rozwoju grupa pfr logo

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

PFR to spółka należąca do Skarbu Państwa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
Tu znajdziesz więcej informacji o PFR.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.
Tu znajdziesz więcej informacji o PAIH.

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego. Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

 

Centrum Business in Malopolska

Województwo Małopolskie - Centrum Business in Małopolska

Tu znajdziesz więcej informacji o Centrum Business in Małopolska.

Centrum Business in Małopolska
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 620 91 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.businessinmalopolska.pl