Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne przy ul. Spacerowej w Trzebini

oferta spacerowa lokalizacja

Własność: Gmina Trzebinia
Księga wieczysta nr: KR1C/00088214/5
Działki nr: 1085/2 o pow. 0,1300 ha, 1085/3 o pow. 0,1056 ha, 1085/4 o pow. 0,1061 ha, 1085/5 o pow. 0,1399 ha, 1085/6 o pow. 0,1373 ha, 1085/7 o pow. 0,1050 ha, 1085/8 o pow. 0,1067 ha, 1085/9 o pow. 0,1042 ha, 1085/10 o pow. 0,1015 ha, 1085/11 o pow. 0,0987 ha, 1085/12 o pow. 0,0956 ha, 1085/13 o pow. 0,0937 ha, 1085/14 o pow. 0,0804 ha, 1085/19 o pow. 0,1190 ha, 1085/20 o pow. 0,1034 ha, 1085/21 o pow. 0,1280 ha, 1085/23 o pow. 0,1298 ha, 1085/25 o pow. 0,0893 ha, 1085/26 o pow. 0,0893 ha, 1085/27 o pow. 0,0933 ha, 1085/28 o pow. 0,0880 ha, 1085/29 o pow. 0,0880 ha
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
Obręb: 0015, Wodna
Jednostka ewidencyjna: 120305_4, Trzebinia – miasto
Powiat: chrzanowski
Województwo: małopolskie

Gmina Trzebinia posiada teren inwestycyjny o pow. 3,3513 ha, położony w cichej i spokojnej okolicy przy ul. Spacerowej w Trzebini, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z budową infrastruktury technicznej oraz budową dróg wewnętrznych, przepustu, a także przebudową ul. Spacerowej oraz przebudową ul. Cichej na działkach o numerach ewidencyjnych 1085, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/5, 1050 i części działki nr 1083 – obręb Wodna.

Węzeł autostrady A4 Kraków - Katowice: około 6 km
Węzeł kolejowy linii E30: około 4 km
Lotniska: Balice (Kraków) około 30 min, Pyrzowice (Katowice) około 60 min


Dostęp do infrastruktury technicznej

elektrycznośćPrąd
– wielkość zapotrzebowania 14kW. Istnieje możliwość zasilania zabudowy na terenie inwestycji zgodnie z oświadczeniem o możliwości przyłączenia Nr: TD/OBD/OMR/2021-03-31/000001 z dnia 26.03.2021 r., wydanymi przez TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Będzinie, Rejon Dystrybucji Trzebinia - Siersza w Trzebini, ul. Kopalniana 2.
 
wodaWoda
– wielkość zaopatrzenia wynosi 12 m3/m-c. Pokrycie zapotrzebowania nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej DN 90 PE, zgodnie z pismem znak: TT-670-0300- 3010-21 z dn. 22.04.2021 r., wydanym przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o.
 
gazGaz
– wielkość zapotrzebowania wynosi 33 m3/m-c. Istnieje możliwość zasilania zabudowy na terenie inwestycji zgodnie z oświadczeniem o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego Nr: WC00/0000096697/00001/2021/00000 z dnia 18.05.2021 r., wydanymi przez TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Będzinie, Rejon Dystrybucji Trzebinia - Siersza w Trzebini, ul. Kopalniana 2.
 
domekKanalizacja
- ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC, zgodnie z warunkami określonymi w piśmie znak: TT-670-0300-3010-21 z dn. 22.04.2021 r,. wydanym przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. Wody opadowe odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony, do rowu odwadniającego, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.
 
drogiDostęp do drogi publicznej
- dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej zapewniony jest z drogi publicznej ul. Zacisznej w Trzebini poprzez drogę wewnętrzną w ul. Spacerową do której teren inwestycji przylega oraz z ul. Chrzanowskiej poprzez drogę wewnętrzną ul. Cichą w Myślachowicach, do której teren inwestycji również przylega. Dla obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy wykonane zostaną drogi wewnętrzne, z których następować będą bezpośrednio wjazdy na poszczególne działki budowlane.
 

Przedmiotowe działki Gmina Trzebinia planuje przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem jednej z działek złóż wniosek do tut. Urzędu, a powiadomimy Cię o terminie przetargu.

Sprawdź lokalizację

Kontakt w sprawie oferty

Paweł Korbiel - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel.: 32 711 10 79, 32 711 10 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja: 18.10.2022 BW