Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne przy ul. Spokojnej w Trzebini

oferta spokojna lokalizacja

Własność: Gmina Trzebinia
Księga wieczysta nr: KR1C/00026077/0
Działki: nr 579/53 o pow. 0,0675 ha, 579/54 o pow. 0,0637 ha, 579/55 o pow. 0,0613 ha
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Obręb: 0013, Trzebinia
Jednostka ewidencyjna: 120305_4, Trzebinia – miasto
Powiat: chrzanowski
Województwo: małopolskie

Przedmiotem oferty inwestycyjnej są działki, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 579/53 o pow. 0,0675 ha, 579/54 o pow. 0,0637 ha, 579/55 o pow. 0,0613 ha – obręb Trzebinia, położone przy ul. Spokojnej w Trzebini. Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini, zgodnie z którym działki nr 579/53, 579/54 i 579/55 - obręb Trzebinia znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol identyfikacyjny terenu MN9).

Węzeł autostrady A4 Kraków - Katowice: około 4 km
Węzeł kolejowy linii E30: około 3 km
Lotniska: Balice (Kraków) około 30 min, Pyrzowice (Katowice) około 60 min


Dostęp do infrastruktury technicznej

elektrycznośćPrąd
– w niedalekim sąsiedztwie.
 
wodaWoda
– w niedalekim sąsiedztwie.
 
gazGaz
– w niedalekim sąsiedztwie.
 
domekKanalizacja
- w niedalekim sąsiedztwie.
 
drogiDostęp do drogi publicznej
- bezpośredni dostęp do drogi publicznej (tj. ul. Spokojnej w Trzebini) odbywać się będzie poprzez ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 555/180 o pow. 0,0106 ha obręb Trzebinia, stanowiącą własność Skarbu Państwa, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia oraz działki numer 1402/7 o pow. 0,0040 ha, 579/51 o pow. 0,2794 ha obręb Trzebinia, stanowiące własność Gminy Trzebinia.
Decyzją numer DDM.4033.133.2021.EH z dnia 05.07.2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie wyraził zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z drogi nr 1046K – ulicy Spokojnej w Trzebini na działkę numer 555/180 – obręb Trzebinia. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty wydania decyzji zjazd nie zostanie wybudowany. Projekt przedmiotowego zjazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi.
 

Przedmiotowe działki Gmina Trzebinia planuje przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem jednej z działek, złóż wniosek do tut. Urzędu, a powiadomimy Cię o terminie przetargu.

Sprawdź lokalizację

Kontakt w sprawie oferty

Paweł Korbiel - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel.: 32 711 10 79, 32 711 10 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja: 18.10.2022 BW