1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

2. Urząd Statystyczny w Krakowie - Oddział w Chrzanowie

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - serwis informacyjny ZUS
4. Urząd Skarbowy w Chrzanowie - kontakt

5. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - Fundacja dr Bogusława Federa - mikroporady.pl

6. Ogólnopolski system regionalnej aktywności gospodarczej i społecznej - wyszukiwarka firm i instytucji

7. Elektroniczny Punkt Kontaktowy – pomoc przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Aktualizacja 12.11.2020 r. SD