1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej formularze i instrukcje wyszukiwanie wpisów 2. Urząd Statystyczny w Krakowie...
Już kilkadziesiąt podmiotów zainwestowało w Strefach Aktywności Gospodarczej na terenie gminy Trzebinia. Wśród firm, które ulokowały swoją...
Firma szkoleniowo-doradcza ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprosza Państwa do współpracy przy projekcie „Małopolskie Doradztwo...
W ramach Krajowego Systemu Usług, Punkty Konsultacyjne umożliwiają przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą...
  Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat przesdiębiorczości oraz rozwoju turystyki w Małopolsce, wydawanymi przez Urząd...
Tereny inwestycyjne, sprzedaż lub dzierżawa działek gminnych
Lokale gminne Najmem lub dzierżawą lokali użytkowych, których właścicielem jest Gmina Trzebinia, zajmuje się gminna spółka Miejski Zarząd...
Burmistrz Miasta Trzebini przyjął do realizacji jako priorytetowy projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Trzebinia etap I - przebudowa płyty...
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie realizuje projekt systemowy pn.: "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla...
Rejestracja działalności gospodarczej Od 1 lipca 2011 r. w Urzędzie Miasta w Trzebini wdrożona została Centralna Ewidencja Działalności...