Kluczowe kompetencje to podstawa

 

Gmina Trzebinia jest partnerem projektu

 "Kluczowe kompetencje to podstawa!”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2.

Lider projektu: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Okres trwania projektu: 01.08.2013 r. - 30.06.2015 r.

Kwota dofinansowania:  1 734 041,50 zł