logotypy 7

 

Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Remont pomieszczeń w Domu Kultury: wykonanie remontu starych posadzek na parterze budynku, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, zerwanie starego parkietu i położenie nowego wraz z pomalowaniem, obłożenie wewnętrznej klatki schodowej płytkami ceramicznymi.
  • Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury: remont utwardzonego placu przed budynkiem i uzupełnienie ubytków, istniejąca zieleń – nowe zasadzenia, remont istniejących lamp parkowych.

 

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: 2015 rok.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Oś 4 Leader Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania – Odnowa i Rozwój wsi”.

 

Wartość inwestycji: 138 139,13 zł

 

Wartość dofinansowania: 87 391,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Karniowice oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Przeprowadzenie zaplanowanej operacji umożliwi rozwój infrastruktury publiczno – rekreacyjnej wsi, co wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności turystycznej.