logotypy 7

 

Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie

 

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie ścieżek spacerowych z wydzielonymi miejscami i wbudowanymi ławkami betonowo - drewnianymi, wykonanie rabaty z kwiatami jednosezonowymi, montaż małej architektury parkowej (ławek betonowo – drewnianych, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z planem wsi), obsadzenie zieleni, krzewów ogrodowych i młodych drzew, wykonanie skalniaka oraz przesadzenie roślin.

 

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: 2015 rok.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Oś 4 Leader Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania – Odnowa i Rozwój wsi”.

 

Wartość inwestycji: 116 850,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 74 374,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu: Poprawa atrakcyjności rekreacyjno – wypoczynkowej i turystycznej wsi Bolęcin poprzez zagospodarowanie centrum sołectwa „Nowsie”.