Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini obowiązuje regulamin wędkowania, przyjęty Uchwałą Uchwała Nr LXXI/567/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini - link do BIP

Wędkować tutaj mogą wyłącznie osoby, posiadające wykupione zezwolenie na wędkowanie, którego koszt na ten rok kalendarzowy wynosi:

 • Zezwolenie na wędkowanie zakupione do dnia 28 lutego 2024:
  - zezwolenie całoroczne - 300 zł
  - zezwolenie całoroczne dla posiadaczy Karty Trzebińskiej - 200 zł
  - zezwolenie całoroczne dla dzieci i młodzieży do 18 lat - 150 zł
 • Zezwolenie na wędkowanie zakupione po dniu 28 lutego2024:
  - zezwolenie całoroczne - 400 zł
  - zezwolenie całoroczne dla posiadaczy Karty Trzebińskiej - 300 zł
  - zezwolenie całoroczne dla dzieci i młodzieży do 18 lat - 150 zł

Pieniądze należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Trzebini Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001 

Po dokonaniu płatności, zezwolenia wydawane są w Urzędzie Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, pokój nr 28.

Każdy posiadacz zezwolenia może wędkować w Balatonie bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dodatkowych informacji udziela: Michał Walczyk, Urząd Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, pokój nr 28, tel. 32 71 11 072.

 

Aktualizacja: 09.01.2024 BW