Data powstania organizacji: 07.01.2002 r.


Adres siedziby: Trzebinia, ul. Szkolna 3 (Gimnazjum Nr 1)
Kontakt: 664 478 648

Władze: Łukasz Chrzan - Prezes


Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Działania na rzecz propagowania koszykówki w powiecie chrzanowskim. Regularne prowadzenie treningów w zakresie piłki koszykowej odbywających się w Gimnazjum Nr 1 w Trzebini.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Regularne prowadzenie treningów z koszykówki w środy i piątki.


Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

Początkiem roku zmienił się skład zarządu klubu, który został wpisany do ewidencji 19.04.2016 r.:

Łukasz Chrzan- prezes, Sebastian Feliksiak – z-ca prezesa, Jacek Gwizdała – skarbnik, Wojciech Bartynowski – sekretarz.

 

Data aktualizacji danych:  01.09.2016 r.