Rok 2020:

1. Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wyboru projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Trzebinia w roku 2020
2. Lista udzielonych dotacji na wsparcie realizacji projektów w roku 2020

 

Rok 2019:

Urząd Miasta w Trzebini informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2020 w terminie do 30.10.2019 r.

1. Zarządzenie nr 0050.333.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.10.2019 w sprawie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2020
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2020
3. UCHWAŁA NR XXII/271/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
6. Skorygowany kosztorys realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.
7. Skorygowany harmonogram realizacji zadania z zakresu sprzyjania sportu.
8. ROZLICZENIE wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu.

 

Rok 2018:

Urząd Miasta w Trzebini informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2019 w terminie do 14.09.2018 r.
1. Zarządzenie nr 0050.249.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2018 w sprawie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2019
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2019
3. UCHWAŁA NR XXII/271/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
6. Skorygowany kosztorys realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.
7. Skorygowany harmonogram realizacji zadania z zakresu sprzyjania sportu.
8. ROZLICZENIE wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu.

 

Rok 2017:

Urząd Miasta w Trzebini informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 w terminie do 15.09.2017 r.
1. Zarządzenie nr 0050.245.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.08.2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2018
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2018
3. UCHWAŁA NR XXII/271/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
6. Skorygowany kosztorys realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.
7. Skorygowany harmonogram realizacji zadania z zakresu sprzyjania sportu.
8. ROZLICZENIE wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu - WZÓR.

 

 

Rok 2016:

Informacja z 01.09.2016 r.:

 

Urząd Miasta w Trzebini informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.

Dokumenty związane z ogłoszonym naborem:


1. ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: naboru wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2017 r.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2017.
3. UCHWAŁA NR XXII/271/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
6. Skorygowany kosztorys realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.
7. Skorygowany harmonogram realizacji zadania z zakresu sprzyjania sportu.
8. ROZLICZENIE wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu.

 

Uwaga:
Rozliczenie wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu za rok 2016 należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do  Uchwały nr IV/25/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

Rok 2015:

Rok 2014: