Imprezy organizowane cyklicznie

 

 

styczeń

 

- Turniej tenisa stołowego

 

Opis: Zawody organizowane na Hali Sportowej w Trzebini, ul. Piłsudskiego 125.

 

Organizator: Tenisowy Klub Sportowy „Opoka”

 

 

luty

 

- Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych

 

Opis: w turnieju biorą udział zawodnicy z całej Polski oraz Anglii, Niemiec i Ukrainy w wieku do 18 roku życia.

 

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury www.tck.trzebinia.pl

 

 

marzec

 

- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - etap gminny

 

 

- Turniej tenisa stołowego

 

Opis: Zawody organizowane na Hali Sportowej w Trzebini, ul. Piłsudskiego 125.

 

Organizator: Tenisowy Klub Sportowy „Opoka”

 

 

kwiecień

 

- Rekreacyjny Rajd Rowerowy na trasie Kraków-Trzebinia
Organizowana co roku impreza ma na celu propagowanie turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. Rajd ma również za zadanie promocję walorów krajobrazowych i rekreacyjnych okolic Krakowa i Trzebini ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej. Trasa Rajdu wynosi ok. 50km.

 

Organizator: Urząd Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl

 

 

- Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa

 

Opis: Celem imprezy jest popularyzacja gier i zabaw sportowych, upowszechnienie kultury fizycznej w środowisku lokalnym, integrowanie środowisk przedszkolnych, przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji Olimpiada organizowana jest dla wszystkich przedszkoli z terenu Gminy Trzebinia.

 

Organizator: Przedszkole przy SP Nr 3 w Trzebini

 

 

- Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spławikowej-Zalew Chechło

 

Organizator: Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 122 w Trzebini

 

 

- Marsz po flagę

 

Opis: Impreza propagująca tradycję wywieszania flagi państwowej podczas ważnych świąt narodowych. Uczestnicy: dorośli maszerują ok 18 km, młodzież 12 km w marszu drużynowym (drużyny harcerskie, szkolne i inne. Drużyny zdobywają punkty za uczestnictwo i zadania specjalne

 

Organizator: Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa”

 

 

maj

 

- Rekreacyjny Rajd Rowerowy w Płokach

 

Opis: Celem imprezy jest uczczenie rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz upowszechnianie kolarstwa, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie się z walorami krajobrazowymi i historycznymi Gminy Trzebinia.

 

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Płok,

 

 

- Turniej tenisa stołowego

 

Opis: Zawody organizowane na Hali Sportowej w Trzebini, ul. Piłsudskiego 125.

 

Organizator: Tenisowy Klub Sportowy „Opoka”

 

 

- Lekkoatletyczna Wiosna

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

 

 

- Gminne Mistrzostwa Przedszkolaków w Szachach

 

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury www.tck.trzebinia.pl

 

 

- Piłkarski Turniej Firm

 

Opis: Impreza dla osób dorosłych, reprezentujących trzebińskie firmy i zakłady pracy. Zawody są przeprowadzane na kompleksie sportowym „Orlik” w Młoszowej.

 

Organizator: Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa”

 

 

czerwiec

 

- Sportowy Turniej Miast i Gmin

 

Impreza odbywa się na terenie całego kraju w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Uczestnikami Turnieju mogą być wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy zameldowani na pobyt stały lub czasowy - osoby dorosłe, a także przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy firm, wczasowicze itp.

 

Organizator: Urząd Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl

 

 

- Pokoleniowy bieg po zdrowie

 

Organizator: Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 8

 

 

- Międzyszkolne Zawody Pływackie

 

Organizator: Aqua Planet w Trzebini

 

 

lipiec

 

- Międzyosiedlowy Turniej Piłki Siatkowej

 

Organizator: Rady Osiedla w Trzebini

 

 

wrzesień

 

-Trzebiński Bieg Trzeźwości

 

Opis: Celem imprezy jest przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i agresji wśród dzieci i młodzieży, upowszechnienie biegów jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi ziemi trzebińskiej, alternatywnego wykorzystania wolnego czasu, integracja szkół, instytucji, rad osiedlowych i sołeckich oraz przedstawicieli Rady Miasta w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

 

Organizator:Urząd Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl

 

 

- Strefa Ciałoaktywna: Dulowska Spartakiada

 

Opis: Turniej w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowe, klasy IV-VI szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne

 

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury www.tck.trzebinia.pl

 

 

- Nordic Walking w Puszczy

 

Opis: Impreza odbywa się na terenie Puszczy Dulowskiej, na trasach ścieżki edukacyjnej. Tradycyjna trasa dla grupy rekreacyjnej przebiega na dystansie ok. 8 km, trasa zawodnicza dla kobiet dystans 10 km, dla mężczyzn 12 km, dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich organizowane są sztafetowe biegi 4x2,5 km.

 

Organizator: Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa”

 

 

październik

 

- Regaty Żeglarskie im. Jana Żymankowskiego

 

Opis: Regaty organizowane na Zalewie Chechło.

 

Organizator: Yacht Club Bezan

 

 

- Trzebińska Liga Piłkarska

 

 

listopad

 

- Turniej w tenisie stołowym z okazji 11 Listopada

 

Opis: Zawody organizowane na Hali Sportowej w Trzebini, ul. Piłsudskiego 125.

 

Organizator: Tenisowy Klub Sportowy „Opoka”

 

 

grudzień:

 

- Turniej Barbórkowy w piłce siatkowej

 

Opis: Zawody organizowane na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

 

Organizator: Rady Osiedla w Trzebini