Wnioski oraz zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dostępne są poniżej lub w Referacie Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 pok. nr 8.

UWAGA

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych - stypendium sportowe

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych - nagroda

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych-wyróżnienia

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załączniki:
1. Uchwała Nr XXII/270/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2. Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
3. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie stypendium sportowego WZÓR [.pdf] lub WZÓR [.DOCX]
4. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie wyróżnienia WZÓR [.pdf] lub WZÓR [.DOCX]
5. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie nagrody WZÓR [.pdf] lub WZÓR [.DOCX]