park przy Dworze Zieleniewskich

Dwór Zieleniewskich znajduje się w historycznym centrum Trzebini (nieco bardziej na północ niż współczesny Rynek, wytyczony dopiero pod koniec XVIII wieku), przy dawnej "drodze kruszcowej" z Olkusza do portu rzecznego na Wiśle. Początkowo była to zwykła wieża strażnicza z funkcją mieszkalną, najpierw drewniana, potem murowana, dopiero z czasem rozbudowano ją do formy dworu. Najprawdopodobnej w XVII wieku nadano mu formę typową dla staropolskich dworów: mansardowy łamany dach i portyk z kolumnami od strony zajazdu. Poźniejsze przebudowy i remonty nie zmieniły już znacząco bryły budynku i w tej formie zachował się do czasów współczesnych. Jego ostatnimi właścicielami byli pochodzący z Borysławia Paulina i Marian Zieleniewscy, których nazwisko do dnia dzisiejszego pozostało w nazwie dworu. Zakupili oni dobra trzebińskie w 1920 r. Zobacz lokalizację Dworu Zieleniewskich na mapie

dwor wyc2

Obecnie odrestaurowany budynek dworski otacza park ze starymi drzewami, z których kilka ma status pomników przyrody. Przy parkowych alejkach ustawiono wygodne ławki i drewniane rzeźby, a latem na niewielkiej "polance" za dworem pod parasolami funkcjonuje kawiarnia. W piątkowe letnie wieczory Trzebińskie Centrum Kultury organizuje tu seanse "kina pod gwiazdami", a tylni ganek dworu często staje się sceną koncertów plenerowych. Park przy Dworze gości również imprezy tematyczne, np. cieszący się popularnością Piknik retro "Herbatka u Zieleniewskich".

park w Trzebini brama wejściowa

Park przy Dworze jest terenem prawnie chronionym

Wśród rosnących tu licznie dużych drzew kilka objętych jest szczególną ochroną jako pomniki przyrody: dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata) - jedna o wysokości 14, a druga 25 metrów; jeden 18-metrowy, a drugi 20-metrowy wiąz pospolity (Ulmus minor); ksztanowiec żółty (Aesculus flava) o wysokości 15 m. oraz 24-metrowy kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum).

Spacer parkowymi alejkami zaprowadzi nas też w miejsca, gdzie rosną drzewa, zasadzone z wyjątkowej okazji lub dla upamiętnienia szczególonych wydarzeń:

  • przed wejściem do Dworu rośnie magnolia japońska, którą w dniu 10 lipca 1997 r. z okazji jubileuszu 15-lecia współpracy gminy Trzebinia z francuską gminą Billy-Montigny, na pamiątkę spotkania i potwierdzenie przyjaźni polsko-francuskiej, zasadził Walenty Tyrakowski, prezes stowarzyszenie „France-Pologne” i Honorowy Obywatel Miasta Trzebini.
  • Dąb upamiętniający 25-lecie Solidarności, zasadzony na pamiątkę jubileuszu podczas spotkania w dniu 30 września 2005 r.
  • W 2011 r. z inicjatywy Trzebińskiego Ruchu Społecznego „Niezależność” i komendy Hufca ZHP w Trzebini posadzono kolejne trzy dęby Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Charkowie i Katyniu. Dęby urodzonych na trzebińskiej ziemi: Jana Gąsiora, Leona Morawca oraz Wiktora Wojtasa dołączyły do zasadzonych wcześniej, również w parku dworu, dębów Jana Lassoty, Eugeniusza Raszka, Mariana Pająka oraz Wacława Aubrechta, którego dąb zasadzono we Włoszczowej i Władysława Sokołowskiego, którego pamięć czci dąb w Częstochowie. W tym dniu odsłonięto także tablicę pamiątkową tuż przy wejściu do parku.

park Dwór Zieleniewskich

Aktualizacja: 14.07.2021 BW