Na terenie Gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

  • Rezerwat przyrody Ostra Góra,
  • Tenczyński Park Krajobrazowy,
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,
  • 23 pomniki przyrody,
  • 1 użytek ekologiczny.

Parki krajobrazowe na terenie gminy TrzebiniaParki krajobrazowe na terenie gminy Trzebinia