W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2015 r. na terenie naszej Gminy zostanie przeprowadzony XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin, organizowany w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

 

 

Celem imprezy jest:

  • Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej.
  • Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych.
  • Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy.
  • Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo - wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

 

Regulamin Turnieju znajduje się na stronie: www.federacja.com.pl

Zobacz informacje związane z imprezami organizowanymi w Gminie Trzebinia

 

Zapraszamy do czynnego udziału