W imieniu Organizatora informujemy, że I Mistrzostwa Gminy Trzebinia zostaną przeniesione na inny termin, który zostanie podany w kwietniu br.

Kontakt w sprawach zwiazanych z organizacją Mistrzostw: Pani Ewa Sierka tel. 794 656 681