Konsultacje dotyczą projektu „Uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym”.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/507/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji społecznych projektu „Uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.”

 

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 4.05.2016 r. do 11.05.2016 r.

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl „Konsultacje społeczne”.

 

W ramach konsultacji stanowiska w sprawie uchwały będą przyjmowane w jednej z poniższych wersji:

- mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pisemnie do Biura Rady, ul. Piłsudskiego 14 A, 32-540 Trzebinia lub Referatu Sportu i Turystyki, ul. Narutowicza 10, pok. nr 8, 32-540 Trzebinia.

 

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Burmistrz Miasta Trzebini, po przeprowadzeniu konsultacji, przedstawi w Aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl „Konsultacje społeczne” raport z konsultacji - w terminie do 12 maja 2016 r.

 

Zobacz RAPORT Z KONSULTACJI - dodano 12.05.2016r.