Gmina Trzebinia intensywnie wspiera sportowców, będących wizytówką Gminy.

 

nagrody sportowe 2016

 

Tabela z wysokością stypendiów z podziałem na dyscyplinę sportową.

 

Do komisji ds. opiniowania wniosków o dotację, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia wpłynęło 47 wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w kategoriach zawodnik, trener, działacz.

 

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym. Proponowana przez wnioskodawców łączna wartość nagród to 190.700 zł. W tegorocznym budżecie na stypendia sportowe zostało zarezerwowanych 99.250 zł i całość tej kwoty została rozdysponowana.

- „Jest to najwyższa kwota stypendiów sportowych w powiecie i jedna z największych w miastach o podobnej wielkości jak Trzebinia” – powiedział zastępca burmistrza Jarosław Okoczuk. – „Wspieramy i nadal chcemy wspierać dzieci i młodzież godnie reprezentujących Trzebinię na arenie powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej a czasami i międzynarodowej. Oby przyznane stypendia pomogły im w dalszym osiąganiu sukcesów” – dodaje.