Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Łucznicze Arrow Data powstania organizacji: 15.05.2020 r.Adres siedziby: 32-540 Piła Kościelecka, ul....
Nazwa organizacji: Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie Data powstania organizacji: 15.05.2005 r. Adres siedziby: ul....
Nazwa organizacji: Fundacja Unimetal Recykling Data powstania organizacji: 08.03.2018 r. Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Tuwima...
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Trzebinia z NGO i innymi podmiotami za rok 2019 Program współpracy z organizacjami...
Nazwa organizacji: Trzebińskie Stowarzyszenie „Wolna Trzebinia"Nr KRS 0000528439 Data powstania organizacji: 28.10.2014 r.Adres siedziby: 32- 540...
Nazwa organizacji: Fundacja Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe Data powstania organizacji: sierpień 2016 r. Adres siedziby: 32-545...
Od 3 września 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i...
Data powstania organizacji:  18.06.2012 r. Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Ciężkowicka 10, Kontakt: tel. 502 027 534 Władze: Beata...
Nazwa organizacji: Trzebińskie Stowarzyszenie Abstynenckie Integracja – stowarzyszenie zwykłe Data powstania organizacji: kwiecień 2015Adres...
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski” Data powstania organizacji: 15. 11. 2014 r., 17.11.2015 r. – wpis do KRS Adres...
Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE "KADET"   Data powstania organizacji: 22 kwietnia 2015 r. Adres siedziby: 32-540...
Nazwa organizacji: Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny Data powstania organizacji: 04.09.1946 Adres siedziby:...
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% organizacji pożytku publicznego - 2020 Przekazane organizacjom środki finansowe w ramach 1% posłużą do realizacji „szlachetnego celu”,...
Nazwa organizacji: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci Data powstania organizacji: 03.06. 2008 Adres siedziby: Trzebinia, ul. Św....
Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12 Data powstania organizacji: 01.08.2013 r. Adres siedziby: 32-540...
Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 10 Data powstania organizacji: 14.05.2013 r. Adres siedziby: 32-543...