Przekaż 1% organizacji pożytku publicznego - 2021

Przekazane organizacjom środki finansowe w ramach 1% posłużą do realizacji „szlachetnego celu”, tu w Trzebini.

Przestawiona lista organizacji jest wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021.

Niżej wymienione organizacje  współpracują od lat z trzebińskim samorządem, dały się poznać jako dobry partner w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, realizując wiele zadań tak potrzebnych naszym mieszkańcom.

NR KRS

Nazwa organizacji

0000006767

Fundacja „Energetyk”

0000008274

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” – Chrzanów

0000012790

Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”

0000028246

Fundacja im. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini

0000032602

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”

0000050742

Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

0000083933

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki”

0000107880

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini „BONA FIDE”

0000159404

Fundacja „Dobry Start”

0000273492

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Hufiec Trzebinia

0000225587

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział Rejonowy w Chrzanowie

0000155463

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział w Chrzanowie.

0000114345

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział Miejsko-Gminny Trzebinia.

0000175673

Stowarzyszenie „Amazonki Ziemi Chrzanowskiej”

 

 

zgj logo

Uprzejmie informujemy, iż Związek Gmin Jurajskich ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Środki pochodzące z 1 % wpłat z OPP, przekazane na ochronę przyrody, możemy przeznaczyć na realizację zadań statutowych ZGJ, takich jak "Bezpieczna Jura" oraz "Czyste Skały".

  • nr KRS oraz nr konta bankowego Związku Gmin Jurajskich: KRS 0000246370
  • nr konta Bankowego: Bank PKO BP Oddział Ogrodzieniec 26 1020 2498 0000 8402 0183 1411