Nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini
Data powstania organizacji: 2007
Adres siedziby: Trzebinia, ul. Rynek 18
Kontakt: 604 232 953, 608 188 094
Władze: Włodzimierz Korczyński - Prezes, Wanda Białka – Viceprezes, Ewa Stojewska – Księgowa.

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:
Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym: upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw. Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki: zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną: podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci. Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych, Dnia Dziecka, paczek Mikołajkowych, wyjazdów, wycieczek bliższych i dalszych, wyjazdów rodzinnych nad morze Bałtyckie, pozyskiwanie środków od sponsorów-przyjaciół dzieci przeznaczonych na dofinansowanie najbardziej potrzebujących. Praca społeczna członków polega na otaczaniu opieką wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.


Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  2. Organizacja Dnia Dziecka, Wigili, Zabawy Karnawałowej, Zawodów Sportowych – Wędkarskich, Pikników.
  3. Wyjazd na turnus zdrowotny nad morze do Jarosławca.
  4. Wycieczki: Bochnia, Szczawnica, Międzybrodzie Bielskie, Wadowice.
  5. Współpraca z organizacjami, szkołami, przedszkolami.
  6. Mikołajki – paczki dla dzieci TPD oraz Świetlicy „Plus”.
  7. Współpraca z Kołem Gospodyń z Płok, Klubem Wędkarskim, Przyjaciółmi i Sympatykami Stowarzyszenia.
  8. Pomoc najbardziej potrzebującym.

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:
Praca członków TPD opiera się na wolontariacie. Doceniamy osoby i fundacje, które nam pomagają – nadając im tytuł „PRZYJACIEL DZIECKA”.
„DOBRO DZIECKA I RODZINY JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE”


Data aktualizacji danych: 19.05.2015 r.