Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej KRS 0000175673 

organizacja posiada „status pożytku publicznego”

Data powstania organizacji: 16.10.2002 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Rynek 18, każdy czwarty wtorek miesiąca 1500 – 1700,

32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16 - portiernia nr 3 (koło PAKS) w każdy poniedziałek od 1500 – 1700.

Kontakt: 668 143 976,

 

Władze: Anna Czyż - Prezes.

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:

1). niesienie pomocy osobom przed i po mastektomii oraz po różnych zabiegach piersi,

2). uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi,

3). uczestniczenie, organizowanie wspólnych akcji, prelekcji, spotkań preferujących zdrowy tryb życia, walka z patologiami społecznymi, takimi jak: narkomania, alkoholizm, mającymi podstawowy wpływ na rozkład rodziny – ochrona rodziny.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Stowarzyszenie działa na terenie szpitala w Chrzanowie wspierając  kobiety przed lub po operacji mastektomii. Dyżury w Szpitalu i odwiedziny na oddziale odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00. Dodatkowo śpieszymy ze wsparciem także na wezwanie telefoniczne. Skupiamy w swych szeregach kobiety po przebytej chorobie i ich rodziny w każdy I czwartek miesiąca. W Trzebini działa również punkt konsultacyjny, z którego korzystają zarówno Amazonki, jak i ich rodziny.

13 października 2016 r. w sali kinowej Domu Kultury „Sokół” w Trzebini w ramach akcji Październik Miesiącem Profilaktyki Chorób Nowotworowych Piersi już po raz siódmy odbyło się seminarium edukacyjne mające na celu przypomnienie słuchaczom o konieczności stosowania profilaktyki nowotworowej piersi. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej, patronat honorowy przyjęli Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk.

Hasło przewodnie spotkania brzmiało „Życie jest piękne, szału nie ma, jest rak”. Program seminarium obejmował naukę metody samobadania piersi, najprostszej i najtańszej profilaktyki, którą zaprezentowana mgr Barbara Galus pracownik Poradni Chorób Sutka Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Ta część seminarium szczególnie skierowana była do licznie zgromadzonej na sali młodzieży ze wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego.

Proces leczenia nowotworowego często związany jest z chemio i radio terapią, które powodują ogólne wyniszczenie organizmu. Dlatego ogromnie ważna w procesie leczenia jest odpowiednia dieta. Problem ten został przedstawiony przez dietetyczkę Martę Gołaszewską, która zaprezentowała zasady specjalnej diety.

13 października 2017 r. w sali kinowej Domu Kultury „Sokół” w Trzebini w ramach akcji Październik Miesiącem Profilaktyki Chorób Nowotworowych Piersi już po raz ósmy odbyło się seminarium edukacyjne mające na celu przypomnienie słuchaczom o konieczności stosowania profilaktyki nowotworowej piersi. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej, patronat honorowy przyjęli Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk.

Hasło przewodnie spotkania brzmiało „Kochana mamo, kochana siostro, kochana moja dziewczyno z rakiem piersi wygramy”. Program seminarium obejmował naukę metody samobadania piersi, najprostszej i najtańszej profilaktyki, którą zaprezentowana mgr Barbara Galus pracownik Poradni Chorób Sutka Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Ta część seminarium szczególnie skierowana była do licznie zgromadzonej na sali młodzieży ze wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego. Zmiany w przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące uprawnień dla Amazonek przedstawił pan Filip Socha. „Choroby nowotworowe – problem medyczny, społeczny i ludzki” był tematem przewodnim rozważań dr n. med. Piotra Brandysa onkologa- radioterapeuty Zastępcy Kierownika Kliniki Centrum Onkologii w Instytucie Onkologii w Krakowie

Przerwy pomiędzy kolejnymi wykładami zostały jak zwykle uatrakcyjnione występami artystycznymi przygotowanymi i zaprezentowanymi przez młodzież z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, która zaprezentowała pokaz fryzur, montaż słowno-muzyczny oraz występy wokalne. Chiński taniec z wachlarzem w wykonaniu Magdy Lemańska-Zdebik zakończył oficjalną część uroczystości.

 
 

amazonkiData aktualizacji danych: 17.09.2018 r.