Nazwa organizacji: Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona - Powiatowa Grupa Wsparcia

Data powstania organizacji: czerwiec 2010 r.
Adres siedziby: ul. Medyków 14, 40-753 Katowice, tel. 502 402 380  
Trzebinia, ul. Rynek 18 - Powiatowa Grupa Wsparcia
Kontakt:  502 268 301
Władze: Rudzki Jan – prezes zarządu,
Marek Kubica – przewodniczący Powiatowej Grupy Wsparcia. 

             
Dziedzina działalności:

Wsparcie i pomoc osobom chorym na Parkinsona.

Realizowane działania w ostatniego roku:

- rozpowszechnianie wiedzy o chorobie wśród osób nią dotkniętych, a także świadomości społecznej poprzez rozpowszechnianie czasopism i materiałów dydaktycznych.

Data aktualizacji danych:  16.05.2017 r.