Nazwa organizacji: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Trzebini

Data powstania organizacji: 1978 r. - PKPS Katowice, 07.10.2016 r. - PKPS Kraków
Adres siedziby: Trzebinia ul. Kościuszki 48
Władze: Janusz Sikora – Prezes

Zakres działalności:

Stowarzyszenie kształtujące postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. Misją PKPS jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

PKPS działa na terenie Gminy Trzebinia od kilkunastu lat. Jest ostatnim ogniwem realizacji programu FEAD – "Dostarczanie żywności dla najuboższych ludzi". Dostarczana żywność rozdysponowana jest wśród najuboższych mieszkańców. Pomocą żywnościową w 2021 roku objętych było 1000 mieszkańców Gminy Trzebinia, wśród których rozdysponowaliśmy 64 412,80 kg różnorodnej żywności o łącznej wartości 342 758,00 zł. Pomoc żywnościową otrzymywały także osoby objęte kwarantanną związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przekazywana żywność była wysokiej jakości oraz o różnym asortymencie t.j.: fasola bała,  powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany,  makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały,  szynka drobiowa, pasztet wieprzowy,  filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym. Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne, ekonomiczne i żywieniowe.

Data aktualizacji danych: 28.10.2022 r.