Nazwa organizacji: Parafialny Zespół "Caritas" im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Św. Barbary w Trzebini-Krystynowie

 

Data powstania organizacji: 2003 r. jako Caritas
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Tysiąclecia PP 49
Kontakt: 32 611 08 90 (od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00)
Władze: Anna Czyż - Prezes Zarządu.

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizacja. Organizacja i świadczenie pomocy potrzebującym:

  • chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku,
  • rodzinom wielodzietnym oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej,
  • dzieciom i młodzieży,
  • osobom ubogim i przeżywającym trudności,
  • matkom samotnie wychowującym dzieci,
  • bezrobotnym.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W 2018 r. Caritas realizował następujące projekty:

  • „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” - w ramach tego programu w 2018 roku wydano 12 600 szt. gorących posiłków, z których łącznie skorzystało 69 osoby. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Trzebinia.
  • Przekazywanie sprzętu gospodarstwa domowego, mebli osobom potrzebującym dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.
  • Wydawanie  pieczywa i innej żywności otrzymanej od sponsorów.
  • Organizacja Dni Chorego oraz Wigilii dla samotnych.

W 2018 r. Caritas objął pomocą ponad 250 osób.

 

caritas krystynów2017 Fot. Wolontariuszka wydająca gorące posiłki w Caritasie.

 

magazyn
Fot. Magazyn z żywnością

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Kierujemy sie dewizą: z Caritasu nikt nie wyjdzie głodny.

 

Data aktualizacji danych: 11.06.2019 r.