Nazwa organizacji: Parafialny Zespół „CARITAS" przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini - Sierszy

Data powstania organizacji: 22.03.1994 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Górnicza 8
Władze: Ks. Piotr Mozdynkiewicz

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • Kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
  • Organizowanie i świadczenie pomocy osobom potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, dzieciom),
  • Współpraca z innymi podmiotami w celu niesienia pomocy potrzebującycm.

Realizowane działania w ostatnim roku:

  • Realizowanie na zlecenie Gminy Trzebinia zadania publicznego pn. „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących”.
  • Realizacja innych działań charytatywnych, tj. zbiórki żywności dla osób w trudnej sytuacji.
  • Zbiórki na lleczenie chorych parafian.
Data aktualizacji danych: 09.12.2021 r.