Nazwa organizacji: Parafialny Zespół „CARITAS" przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini - Sierszy

Data powstania organizacji: 22.03.1994 r.
Adres siedziby: 32-541 Trzebinia ul. Górnicza 8
Kontakt: tel. 32 612 21 96
Władze: Ks. Stanisław Krzysik - Przewodniczący.

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Podejmowanie akcji charytatywnych i dzieł miłosierdzia. Zespół „Caritas" przy pomocy Gminy Trzebinia prowadzi punkt wydawania gorących posiłków dla potrzebujących, organizuje akcje pomocy w zakresie lekarstw, odzieży i innych środków potrzebnych do życia dla dzieci, młodzieży oraz starszych osób będących w trudnej sytuacji.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W 2015 roku Caritas wydał łącznie 10 164 szt. gorących posiłków dla 41 osób dziennie od poniedziałku do piątku.

Wśród korzystających był0 13 kobiet i 28 mężczyzn.

 

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Godna uwagi jest dobra współpraca z samorządem gminnym, można zawsze liczyć na pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

 

Data aktualizacji danych: 16.05.2016 r.