Nazwa organizacji: Parafialny Zespół „CARITAS" przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini - Sierszy

Data powstania organizacji: 22.03.1994 r.
Adres siedziby: 32-541 Trzebinia ul. Górnicza 8
Kontakt: tel. 32 612 21 96
Władze: Ks. Stanisław Krzysik - Przewodniczący.

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  1. Podejmowanie akcji charytatywnych i dzieł miłosierdzia.
  2. Prowadzenie punkt wydawania gorących posiłków dla ubogich i potrzebujących.
  3. Organizowanie doraźnej pomocy duchowej i materalnej.

 

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2018 roku Caritas:

  1. Prowadził zbiórkę żywności, która odbywała się głównie przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia.
  2. W ramach programu pn. „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” wydał łącznie 10 080 szt. gorących posiłków dla 40 osób dziennie w dniach od poniedziałku do piątku. Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym Gminy Trzebinia. Wśród korzystających było 9 kobiet i 31 mężczyzn.
  3. Organizował doraźną pomoc materalną w zakresie zakupu opału, lekarstw, żywności i środków czystośći.

 
Data aktualizacji danych: 31.05.2019.