Nazwa organizacji: Parafialny Zespół "Caritas" im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Św. Barbary w Trzebini-Krystynowie

Data powstania organizacji: 2003 r. jako Caritas

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Tysiąclecia PP 49, tel. 32 611 08 90 (od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00)

Władze: Anna Czyż – prezes

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizacja. Organizacja i świadczenie pomocy potrzebującym:

 • chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku,
 • rodzinom wielodzietnym oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • dzieciom i młodzieży,
 • osobom ubogim i przeżywającym trudności,
 • matkom samotnie wychowującym dzieci,
 • bezrobotnym.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W 2017 r. Caritas realizował następujące projekty:

 • „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” - ramach tego programu w 2017 roku wydano 12 550 szt. gorących posiłków, z których skorzystało 69 osoby. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Trzebinia.
 • Dystrybucja wśród mieszkańców Gminy Trzebinia artykułów spożywczych pozyskanych z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
 • Przekazywanie sprzętu gospodarstwa domowego, mebli osobom potrzebującym dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.
 • Wydawanie  pieczywa i innej żywności otrzymanej od sponsorów.
 • Organizacja Dni Chorego oraz Wigilii dla samotnych.

W 2017 r. Caritas objął pomocą ponad 250 osób.

 

Data aktualizacji danych: 17.09.2018 r.