Pełna nazwa organizacji: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chrzanowie

Data powstania organizacji: 1919 r.
Adres siedziby: 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 24
Kontakt: tel. tel./fax.   32 323 52 72,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona internetowa: www.pck.pl
Władze: lek. med. Wojciech Heitzman - Prezes Zarządu OR PCK w Chrzanowie
Lucyna Gucik-Kubicz - Kierownik Biura

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

„Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych" (Statut PCK - Dz. U. z 2011r. , Nr 217, poz. 1284. - rozdz. 2, § 8).


Najważniejsze działania realizowane przez nasze Stowarzyszenie związane są z działalnością humanitarną, poszukiwaniem osób zaginionych, niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, rozwojem krwiodawstwa i krwiolecznictwa, promocją zdrowia i zachowań prozdrowotnych, kształtowaniem właściwych postaw proekologicznych. Realizujemy ponadto szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z certyfikatem Unii Europejskiej, prowadzimy opiekę nad chorym w domu, udzielamy pomocy rodzinom biednym i patologicznym w różnych formach.


Jesteśmy organizatorami szeregu akcji tj.: „Wyprawka dla Żaka", „Czerwonokrzyska gwiazdka", „Wielkanoc z PCK", „Dzień walki z głodem", „Godne Dzieciństwo”, „Gorączka złota”,  „Pomagamy potrzebującym - bądź z nami". Większość z nich skierowana jest do dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim rodzin i osób biednych.


Znaczącą działalnością naszego Zarządu jest także „Opieka nad chorym w domu", którą realizujemy już od 1973 roku. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, profesjonalizm i odpowiedzialność, pozwalają nam świadczyć usługi opiekuńcze w sposób nieprzerwany aż po dzień dzisiejszy. Obecnie zadania te realizowane są na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Babicach, Alwerni oraz w Trzebini na mocy wygranych przetargów nieograniczonych. Z osobami indywidualnymi podpisujemy umowy tzw. 100%. Ponadto w latach 2004-2012  opieka nad chorym w domu w zakresie podstawowych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowana była i jest na terenie miasta i gminy Trzebinia na mocy wygranych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego.


Dotychczasowa współpraca z administracją publiczną dotyczyła nie tylko świadczenia usług opiekuńczych w domu chorego. Szereg realizowany zadań dotyczył także pomocy doraźnej osobom z rodzin biednych i patologicznych, dożywiania dzieci w szkołach, organizowania działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i prozdrowotnej, propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Oddział Rejonowy PCK w Chrzanowie w ramach działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego współpracował z organami władzy publicznej, administracji rządowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami, a także  z lokalnymi mediami.
W szczególności są to:

  • wydziały Urzędów Miast i Gmin (Chrzanów, Trzebinia, Babice, Libiąż, Alwernia) oraz Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
  • Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (Chrzanów, Trzebinia, Babice, Alwernia),
  • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chrzanowie,
  • współpraca z firmami i pracodawcami (w zakresie wspierania działalności HDK oraz wsparcia finansowego),
  • współpraca z lokalnymi mediami (np. Tygodnik „Przełom", „Gazeta Krakowska”, Chrzanowska Telewizja Lokalna) w formie dostarczania informacji dotyczących bieżących spraw, organizowanych akcji, apeli, rozliczeń, a także jako udział mediów w uroczystościach i imprezach ZR PCK w Chrzanowie oraz tak istotne
  • Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, a także przedszkola – w zakresie działalności Szkolnych Kół PCK.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Wszystkie akcje wymienione w punkcie 6 są działaniami  na stałe wpisanymi w zakres działalności statutowej i realizowane rokrocznie. Każdego roku, poza stałymi  akcjami, realizujemy zadania związane z  bieżącą pomocą na rzecz drugiego człowieka, działalnością na rzecz honorowego krwiodawstwa, promocją zdrowia, działalnością młodzieżową. Nieprzerwalnie świadczymy usługi opiekuńcze podstawowe, specjalistyczne oraz psychiatryczne  w domu chorego.

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Forma prawna: Stowarzyszenie
Numer KRS 0000225587 z dnia 24.01.2005r.
Numer NIP: 676-007-88-96
Numer REGON: 007023731-00193
Nazwa banku i numer rachunku:
PKO BP S.A. O/Chrzanów nr 37 1020 2384 0000 9302 0008 9706

Data aktualizacji danych: 12.11. 2012 r.