TUK logo

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trzebińska Unia Kobiet   

Data powstania organizacji: 18.10.2011 r. 

Adres siedziby:  Trzebinia, ul. Rynek 18
Władze:    Zdzisława Bobak - Przewodnicząca

              

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

 

Celem stowarzyszenia jest:

  • wspieranie społecznej aktywności kobiet,
  • wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego kobiet,

  • aktywny udział w życiu społecznym,

  • promocja i propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez promowanie sportu,

  • wspieranie rozwoju kobiet mieszkających na wsi.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • Współorganizatorki programu z Przedszkolem w Gaju na temat „Żyję zdrowo”,
  • Organizacja „Dnia Kobiet”,

  • Pomoc w organizacji Wigili dla dzieci ze Stowarzyszeniem TPD i świetlicy Plus.

  • Bierzemy czynny udział korzystając z zaproszeń "amazonek" pod hasłem "Razem wygramy z rakiem piersi".

 

 

Data aktualizacji danych:  27.09.2016 r.