Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Psary

Data powstania organizacji: 12.07.2005 r.


Adres siedziby: 32-545 Psary, ul. Św. Floriana 4
Kontakt: 32 61 38 263, 32 61 38 261 (Prezes)
Władze: Robert Mendyk - Prezes


Zakres działalność i doświadczenie organizacji:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju oświatowego, kulturalnego i gospodarczego wsi Psary,
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego ,
 • prowadzenie szkół, w tym szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jak i oddziałów zerowych i przedszkolnych,
 • propagowanie aktywności społecznej w szczególności w dziedzinach kultury, edukacji, oświaty oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • prowadzenie niepublicznych jednostek ochrony zdrowia,
 • działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej,
 • rozwijanie lokalnej aktywności gospodarczej i promowanie przedsiębiorczości,
 • wspieranie i współpraca z instytucjami pożytku publicznego.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

 • „Zabawa słówkami” – język angielski dla dzieci – projekt realizowany w Myślachowicach na kwotę ok. 45 tys. zł. – fundusze unijne.
 • „Mała akademia angielskiego” – język angielski dla dzieci – projekt realizowany w Trzebini-Krystynowie na kwotę ok. 43 tys. zł. – fundusze unijne.
 •  Projekt „Pożyteczne wakacje” – pomimo wysokiej oceny nie uzyskał dofinansowania.
 • Coroczna współorganizacja  Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa oraz  Mikołajek dla dzieci z Psar.

Data aktualizacji danych: 07.11.2012 r.