Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Dulowa

Data powstania organizacji:  rok 1931
Adres siedziby: ul. Brata Alberta 5 32-545 Karniowice
Kontakt: (32) 613-80-81
Władze: Czesław Starzykiewicz - Prezes, Krzysztof Chomik - Naczelnik


Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturowej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.


Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Zajęcie III miejsca w zawodach sportowo - pożarniczych MDP

Data aktualizacji danych: 09.10.2008 r.