Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Płoki

Data powstania organizacji: 21 marzec 1946 r.
Adres siedziby: Płoki, ul. Główna 4, 32-543 Płoki
Władze: Anna Duda – prezes, Grzegorz Duda – naczelnik, Adam Więckowski – skarbnik.

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Płokach zajmuje się szeregiem działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie sołectwa, oraz na terenie całego powiatu chrzanowskiego. Do działań tych należy ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenie imprez lokalnych, a także prowadzenie działalności oświatowej z zakresu przeciwdziałania pożarom i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W 2015 r. w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych druhny i druhowie z OSP Płoki odnieśli następujące sukcesy:

  • kobieca drużyna pożarnicza zajęła I miejsce na szczeblu Miejsko-Gminnym oraz II miejsce na szczeblu powiatowym,

  • męska drużyna pożarnicza zajęła II miejsce na szczeblu Miejsko-Gminnym.

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

OSP Płoki od 2011r. kierunkuje swe działania na ratownictwo medyczne i specjalizację z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W swoich szeregach mamy obecnie 11 osób przygotowanych do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy szkolenia, które prowadzone są w domach kultury, szkołach i innych instytucjach.

Data aktualizacji danych: 17.05.2016 r.